Cửa sổ năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm điện

Cùng với các kỹ thuật hiện đại khác, điện mặt trời (quang điện) đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn.